Skip to main content

Table 1 Related PCR primers and primers for plasmids

From: CREB1-induced miR-1204 promoted malignant phenotype of glioblastoma through targeting NR3C2

Gene name

PCR primers (5′-3′)

miR-1204

F:GUGGCCUGGUCUCCAUUACC

R:CTCTACAGCTATATTGCCAGCCAC

CREB1

F:TGCAACATCATCTGCTCCCA

R:CTGAATAACTGATGGCTGGGC

NR3C2

F:GAGAGCCCACATTGCTAGCA

R:GCCCTGCTGGAATCAACTCT

GAPDH

F:GAGAAGGCTGGGGCTCATTT

R:AGTGATGGCATGGACTGTGG

U6

F:CTCGCTTCGGCAGCACA R:AACGCTTCACGAATTTGCGT

Plasmid name

Related sequences (5′-3′)

NC mimic

UCCCGGGGUGGUCUCCAUUAU

miR-1204 mimic

UCGUGGCCUGGUCUCCAUUAU

NC inhibitor

AUAAUGGAGACCACCCCGGGA

miR-1204 inhibitor

AUAAUGGAGACCAGGCCACGA

sh-NC

CCGCCAGAAATGCAAATTCTTATTCCTCGAGGAATAAGAATTTGCATTTCTGTTTTTG

sh-CREB1#1

CCGCCAACTATTGCAGAAAGTGAAGCTCGAGCTTCACTTTCTGCAATAGTTGTTTTTG

sh-CREB1#2

CCGCGAAAATTTTGAATGACTTATCCTCGAGGATAAGTCATTCAAAATTTTCTTTTTG

sh¬NC

CCGCCAGAAACAACAAAAAGTAAAACTCGAGTTTTACTTTTTGTTGTTTCTGTTTTTG

sh¬NR3C2#1

CCGCGAATAATAGTCTTTATCATCCCTCGAGGGATGATAAAGACTATTATTCTTTTTG

sh¬NR3C2#2

CCGCGAAACACAGCTTACGTTGACACTCGAGTGTCAACGTAAGCTGTGTTTCTTTTTG

pcDNA3.1/CREB1

ATGACCATGGAATCTGGAGCCGAGAACCAGCAGAGTGGAGATGCAGCTGTAACAGAAGCTGAAAACCAAC

AAATGACAGTTCAAGCCCAGCCACAGATTGCCACATTAGCCCAGGTATCTATGCCAGCAGCTCATGCAAC

ATCATCTGCTCCCACCGTAACTCTAGTACAGCTGCCCAATGGGCAGACAGTTCAAGTCCATGGAGTCATT

CAGGCGGCCCAGCCATCAGTTATTCAGTCTCCACAAGTCCAAACAGTTCAGATTTCAACTATTGCAGAAA

GTGAAGATTCACAGGAGTCAGTGGATAGTGTAACTGATTCCCAAAAGCGAAGGGAAATTCTTTCAAGGAG

GCCTTCCTACAGGAAAATTTTGAATGACTTATCTTCTGATGCACCAGGAGTGCCAAGGATTGAAGAAGAG

AAGTCTGAAGAGGAGACTTCAGCACCTGCCATCACCACTGTAACGGTGCCAACTCCAATTTACCAAACTA

GCAGTGGACAGTATATTGCCATTACCCAGGGAGGAGCAATACAGCTGGCTAACAATGGTACCGATGGGGT

ACAGGGCCTGCAAACATTAACCATGACCAATGCAGCAGCCACTCAGCCGGGTACTACCATTCTACAGTAT

GCACAGACCACTGATGGACAGCAGATCTTAGTGCCCAGCAACCAAGTTGTTGTTCAAGCTGCCTCTGGAG

ACGTACAAACATACCAGATTCGCACAGCACCCACTAGCACTATTGCCCCTGGAGTTGTTATGGCATCCTC

CCCAGCACTTCCTACACAGCCTGCTGAAGAAGCAGCACGAAAGAGAGAGGTCCGTCTAATGAAGAACAGG

GAAGCAGCTCGAGAGTGTCGTAGAAAGAAGAAAGAATATGTGAAATGTTTAGAAAACAGAGTGGCAGTGC

TTGAAAATCAAAACAAGACATTGATTGAGGAGCTAAAAGCACTTAAGGACCTTTACTGCCACAAATCAGA

T